Kayıtlar

TEHZİBU'L - AHLAK / AHLAK EĞİTİMİ - İBN MİSKEVEYH

Ahlâk felsefesi deyince ilk akla gelen eserlerden biri İbn Miskeveyh'in Tehzibu'l-Ahlâk'ıdır. İslâm dünyasında kaleme alınan bir çok ahlâk kitabı için bu eser, bir "ilkörnek eser" olmuştur. "Gazzâlî'den Kınalızâde Ali'ye varıncaya kadar birçok düşünür, ahlâk sahasına Miskeveyh'in lambası olduğu halde girmiştir. Nasıl ki Gazzâlî, mantığı islâm ilim dünyasının ayrılmaz bir parçası haline getirmişse, İbn Miskeveyh de aynı şeyi felsefî ahlâk konusunda yapmıştır."
Günlük dilde kullandığımız sevgi, fazilet, erdem, edep, ego, nefis, huy, karakter, iyi, kötü, adalet, iffet, yiğitlik, mutluluk, irade, haz, ödev, özgürlük... gibi düşünce ve davranış dünyamızı tanımlayan daha bir çok kelime ve kavramın tamamı bir kelimenin açılımları ve görünüşleri olarak karşımıza çıkmakta: Ahlâk. Bütün bilimler ve eylemler onun yüksek eğitiminden geçmek zorunda. O olmadan ne bilim mümkün, ne ekonomi, ne de siyaset. Onun olmadığı bilim ezici bir kibir, onun olmadığı e…

SEZAİ KARAKOÇ - ORUÇ DA ACIKIR

BİLAL IŞIKDOĞAN - İMÂN VE AKSİYON/İMÂN VE AKSİYON ARASINDA İNSAN

HER FİKİR İÇİMDE BİR ÇİFT KELEPÇE - ENGİN ERDEMİR

HASAN AKSAKAL - TÜRK MUHAFAZAKARLIĞI: TERENNÜM - TEREDDÜT - TAHAKKÜM

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİNİN SORUNLARI

TANZİMAT'TAN CUMHURİYET'E TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ - PROF. DR. SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY

ENGİN ERDEMİR - İŞARETSİZ LEVHALAR YA DA ÇAPSIZ BİR ARAŞTIRMA

İSMET ÖZEL - İŞİN ŞAKASI VEYA FELSEFESİ

YENİ-ATEİZM VE ELEŞTİRİSİ - YRD. DOÇ. DR. ALPER BİLGİLİ

PROF. DR. LEVENT BAYRAKTAR - DÜNYA SORUNLARINA HER DEM TAZE BİR CEVAP: YUNUS EMRE*

NECİP FAZIL KISAKÜREK - HANİ YA!

TÜRKİYE VE İRAN'DA AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI

UNUTMA GAZZE - HG

BURHANEDDİN KANLIOĞLU - FİLİSTİN ÖZGÜR OLSA

TAHSİN GÖRGÜN - İLÂHÎ SÖZÜN GÜCÜ (PDF)

DOĞUDAN BATIYA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ - 10 CİLT (PDF)

ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ - FÜTUHU'L GAYB - ÂLEMLERİN KAPISI (İKTİBASLAR)

SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY - BATI AKLINA KARŞI TÜRKİYE (ÇIKTI)

KETEBE YAYINLARI YAYIN HAYATINA BAŞLADI

Müfîd Ne Demektir?

İfâde eden, meramı güzel anlatan. Mânalı, mânidâr. Faydalı, faydayı mucib olan. Mütâlâsından istifade olunan.